Hvem

STYREGRUPPEN

Den består af nedenstående medlemmer fra forskellige foreninger i Højen så vi sikre at der er et bredt grundlag for fælles enighed blandt alle foreninger.

 • Michael Kjerkegaard – HGU
 • Preben Graungaard – HGU
 • Gert Rohde – Multifitness
 • Jens Erik Schou Hansen – HGU
 • Mikkel Andersen – HGU
 • Kim Arndt – HGU
 • Per Bomholt – HGU
 • Poul Thomsen – Multihuset
 • Rene Carstensen Winther – Skolen
 • Thomas Pein Malmberg – Lokalrådet

Sponsorer

 • Multihus i Højen
 • Venner for højen
 • HGU
 • HGU – Multifitness
 • HGU – Fodbold
 • Vejle kommune
 • LOA
 • DGI

UDTALELSER

Nedenfor har vi samlet udtalelser fra alle foreninger i Højen.

“Vi ser at aktivparken understøtter Højens rivende udvikling og understøtter derved Brugsens eksistensberettigelse.”
John / Dagli’ Brugsen


“Aktiv Parken er med til at åbne området op og binde os sammen. Vi ser helt sikkert muligheder for at bruge de nye aktiviteter.”
Mette Madsen / Mølkebøtten


“Aktiv Parken forskønner området omkring Multihuset og får Multihuset til at fremstå imødekommende.”
Poul Thomsen / Multihuset


“Aktiv Parken understøtter trenden inden for foreningslivet hvor flere aktiviteter flytter undendørs samt bliver uorganiseret.” 
Michael Kjerkegaard / HGU


Vi kan drage stor glæde af nye aktivitetsmuligheder Aktiv Parken. Den umiddelbare nærhed gør at vi kan bruge det både i og udenfor undervisningen. Aktiv Parken gør Højen mere attraktiv og vil tiltrække folk til Højen.”
Anne Marie Trolle/ Højen Skole


Støtteforeningen ”Venner for Højen” er en uafhængig forening, hvis formål er at ”yde støtte til det frivillige børne- og ungdomsarbejde og det kulturelle og sociale samfundsliv i Højen”. Derfor kan vi kun bakke op og give vores støtte til projektet.


Dagplejen i Højen

Vi ser det som et savnet og dejligt område hvor børnene kan lege trygt med nye og spændende aktiviteter.


Forskønnelse

Aktiv Parken passer ind i vores formål med at skabe et skønnere Højen.


Fredagsklubben

Aktiv Parkens mange nye aktivitetsmuligheder vil vi helt sikkert benytte os af.


Grønne områder

Vi ser Aktiv Parken som et muligt bindeled imellem de gamle grønne områder ved bækken og de planlagte grønne områder ved de nye udstykninger.


Højen Efterløns- og Pensionistforening

Det er helt oplagt at lave en grillaften efter tennis eller petanqueturnering.


Højen Kultur- & Forsamlingshus

Som alle øvriger drager vi fordel af og støtter at Højen for flere og bedre faciliteter.


Højen Lokalråd

Aktiv Parken hjælper os i vores arbejde med at gøre Højen mere attraktivt for nye tilflyttere.


Indsats for 13-18 årige

Aktiv Parken skaber et miljø for vores unge, hvor de kan hænge ud med god musik og aktiviteter.


KFUM-spejderne i Højen

Vi kan bruge området til at lave nogle aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer.


Varm velkomst

Aktiv Parken gør Højen mere attraktivt.